Työturvallisuuskortti Options

Korzystając z podręcznika, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, musisz zaprzestać korzystania z podręcznika. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu fińskiego, niezależnie od kraju użytkowania.

передачу учебника другим людям, например по электронной почте или через принадлежащую учебному заведению онлайн-платформу или среду обучения.

Jännitti osallistua tietokoneella mutta huoli oli turha! Kouluttaja auttoi minua ennen koulutuksen alkua ja kaikki meni hyvin

Ensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairaskohtaustilanteissa.

Other uncategorized cookies are people who are being analyzed and have not been labeled into a class as still. SAVE & Take

Podręcznik ”Przed rozpoczęciem prac pożarowo niebezpiecznyh…” został zatwierdzony do stosowania na kursach BHP przez komisję SPEK ds. prac gorących.

Podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego na kursie szkoleniowym z zakresu prac gorących.

Этот учебник предназначен исключительно для личного использования при обучении проведению огневых работ.

Lyhyen ensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairauskohtaustilanteissa.

This Site employs cookies to increase your working experience while you navigate by the website. Out of those, the cookies which can be classified as required are saved in your browser as they are essential for the Doing the job of basic functionalities of the website.

Analytical cookies are accustomed to understand how website visitors communicate with the website. These cookies aid give information on metrics the amount of site visitors, bounce charge, targeted traffic source, and so on. Ad Ad

niiden korttien tarvetta mainostavat ne jotka halvin työturvallisuuskortti joutuisivat kortistoon ilman tommosia typeriä kortteja.

Ponieważ SPEK jest właścicielem podręcznika i wszystkich praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej do niego, potrzebujesz pisemnej zgody SPEK na następujące czynności:

распространение, продажу или редактирование учебника;

Lyhyen ensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairauskohtaustilanteissa.

Ensiapukurssin tavoitteena on antaa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairaskohtaustilanteissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *